Nigiri Mix Bento

2 Maguro Nigiri
2 Shake Nigiri
2 Unagi Nigiri
2 Ebi Nigiri
2 Hokkigai
2 Tai

18,90 

Kategorie: